Bufete Padilla Ramos té presència activa a les xarxes socials:

Facebook

Twitter

Linkedin

YouTube

Instagram

Skype


També disposem de blog específic de divorcis i separacions:

http://www.divorcis.blogspot.es

Informacíó actualitzada. 
'