Publicado: 16 de Junio de 2015

Bufete Padilla Ramos ha assistit a la conferència de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona " El règim de la divisió de la cosa comuna al Codi Civil Català: la seva aplicació pràctica.

La possibilitat d'acumular en un divorci aquesta opció de divisió de cosa comuna ens ajuda a liquidar el patrimoni comú de les parts.

Demaneu informació.