Publicado: 21 de Octubre de 2019

Acomiadaments, reclamacions quantitat, impugnació de sancions, lleus,greus, molt greus, extinció del contracte per causa imputable a l'empresari ( per exemple, no abona el salari ), conciliació vida laboral-familiar.

Judicis, actes de conciliació, negociacions

LLuitem pels teus drets laborals

Bufete Padilla Ramos 93 381 47 17