Publicado: 3 de Enero de 2017

Som Mediadors Familiars :

Bufete Padilla Ramos resta a la seva disposició. Cerquem solucions i acords per resoldre els conflictes. Ens avalen més de 20 anys de dedicació professional. Estem inscrits al Registre de Mediadors de la Generalitat i al Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia per tal d’oferir amb totes garanties el Servei de Mediació Familiar

ÀREES D’ACTUACIÓ


Som especialistes en Dret de Familia :


. Divorcis i Separacions matrimonials


. Reconciliacions


. Trencament Parella Estable


. Pla de parentalitat


. Conveni regulador, acords


. Demandes divorci mutu acord


.Demandes divorci sense acord


. Modificació efectes sentència


. Execució de sentència


. Oposició execució i impugnació oposició


. Mesures provisionals


. Pactes fora de conveni regulador


. Resposabilidat parental, exercici de la guarda


. Custòdia individual, compartida


. Relacions personals amb els avis i el s germans


. Prestació compensatòria : Determinació, modificació i extinció


. Atribució de l’ús de l’habitage familiar i parament


. Régim de visites i comunicacions amb els fills : incompliments


. Divorcis davant Notari


. Repartiment patrimoni conjugal : extinció del condomini


. Reducció i/o extinció prestació alimentícia


. Fills majors d’edat