Publicado: 2 de Marzo de 2016

L'article 233-14 i següents ens parla de la prestació compensatòria. Quan es pot demanar? Quan el cònjuge, la situació econòmica del qual, amb la ruptura de la convivència, resulti més perjudicada, té dret a sol.licitar en el primer procés matrimonial una prestació d'aquest tipus. Quina quantitat? Bé, no pot excedir del nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament. El Jutge tindrà en compte: la posició econòmica dels cònjuges, realització de tasques familiars, prespectives econòmiques previsibles dels cònjuges, durada de la convivència, noves despeses familiars del deutor.
Hem de recordar que la prestació compensatòria en forma de pensió s'atorga per un període limitat. Hauríem d'acreditar i justificar si volem que la mateixa sigui amb caràcter indefinit : divorcios@bufetepadillaramos.com